De Kinderhoeve heeft verschillende persoonsgegevens van het gezin en het kind nodig voor haar opvangactiviteiten. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de interne organisatie van kwalitatieve kinderopvang, en worden nooit doorgegeven aan derden.

Doel van de verwerking van de persoonsgegevens
De persoonsgegevens van de kinderen en de gezinnen worden meer specifiek gebruikt voor:

  • Klantenadministratie (e.g. communicatie, facturatie, opmaak fiscale attesten);
  • Naleving van de vergunnings- en subsidievoorwaarden voor kinderopvang;
  • Ontwikkeling van een beleid;

Rechtsgrond
We verwerken jouw persoonsgegevens in het kader van artikel 24 van het decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby’s en peuters. Hierin staat welke gegevens we nodig hebben.

We verwerken jouw persoonsgegevens in het kader van artikel 52 van het decreet tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid. Hierin staat welke gegevens we nodig hebben.

Rechten van het gezin

  • Je kan de gegevens van jou of je kind op elk moment inkijken en verbeteren.
  • Je kan je gegevens laten verwijderen of de verwerking ervan laten beperken, zolang dit geen invloed heeft op de verdere kwalitatieve werking van de kinderopvang.
  • Je kan een kopie van je persoonsgegevens vragen.
  • Als je verandert van opvang, kan je vragen om jouw gegevens door te geven aan een nieuwe kinderopvanglocatie.

Stuur daarvoor een e-mail naar directie@dekinderhoeve.be

Bewaarperiode
Je gegevens worden vernietigd wanneer ze niet meer noodzakelijk zijn voor de naleving van de toepasselijke regelgeving.

Vertrouwelijkheid
We verbinden er ons toe om de veiligheid en het vertrouwelijke karakter van de persoonsgegevens te waarborgen. Deze verwerking gebeurt conform de Europese privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 25 mei 2018.  Dit geldt zowel voor de verwerking door onze opvang als door onze mogelijke onderaannemers (bijvoorbeeld een IT-bedrijf) die deze persoonsgegevens verwerken. Ook onze medewerkers zijn op de hoogte van de privacyregels.

Overmaken aan derden
Als dit noodzakelijk is voor de hogervermelde doelen, kunnen je persoonsgegevens worden doorgegeven aan Kind en Gezin en Zorginspectie.

Meer weten?
De privacyverplichtingen zijn opgelegd door Europa. Voor mee info kan je terecht bij de Privacycommissie.